Tweets and news.Go to page
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | The current page is 6

Posted on: 19 November 2016
Antwerp Gateway neemt zes automatische containerkranen in gebruik

Vandaag neemt DP World Antwerp Gateway drie nieuwe modules met telkens twee ASC's (Automated Stacking Cranes) in dienst.

ASC’s zijn onbemande kranen op rails, die containers volautomatisch stockeren of afhalen in de stack yards. Ze vervangen de traditionele, manueel bediende straddle carriers. DP World Antwerp Gateway is een pionier in het gebruik van ASC's. Het introduceerde ze al tien jaar geleden in de haven van Antwerpen.

De veertien al operationele kranen krijgen nu het gezelschap van zes Terex-toestellen. Daarin investeerde DP World 15 miljoen euro. De nieuwe kranen zijn van een recenter type en geven DP World Antwerp Gateway bovendien de mogelijkheid om op dezelfde oppervlakte meer verwerkingscapaciteit te bundelen.

Source: NT Sent in / written by: Koen Mortelmans
Sent feedback.

Posted on: 19 November 2016
Volvo Cars en Stora Enso nemen warmtenet in gebruik in Gentse haven

40 procent minder CO2 bij autobouwer door gebruik groene warmte

Volvo Car Gent en Stora Enso Langerbrugge openen op vrijdag 18 november 2016 hun ondergronds warmtenet. Dit partnerschap op lange termijn tussen twee Scandinavische giganten in de haven van Gent is een toonvoorbeeld van een gezamenlijk streven naar meer duurzaam ondernemen. Het Havenbedrijf Gent is opgetogen met dit groene energieproject.

Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie, Financiën en Begroting, draaide de warmwaterkraan symbolisch open samen met Eric Van Landeghem en Chris De Hollander, gedelegeerd bestuurders van respectievelijk Volvo Car Gent en Stora Enso Langerbrugge. Het project was financieel haalbaar dankzij de strategische ecologiesteun van de Vlaamse Overheid ten belope van twee miljoen euro.

Energiestroom
De energiestroom van Stora Enso Langerbrugge wordt vanaf nu ook ingezet om heet water, onder druk en met een temperatuur van 125°C, via een ondergrondse pijpleiding te transporteren naar Volvo Car Gent. Deze groene warmte wordt in de Volvo-fabriek gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen.

Als een direct gevolg hiervan kan de Volvofabriek in Gent drie van de vijf gasgestookte boilers op inactief zetten en hierdoor de CO2-uitstoot verminderen met 15.000 ton per jaar; een daling met meer dan 40 procent van de totale CO2-emissies van de fabriek in Gent.

De Volvo Car Group heeft de ambitie om "tot de leiders te behoren inzake klimaatneutrale operaties en energie-efficiëntie", wat goed past bij de Intentie van Stora Enso om "goed te doen voor mens en planeet". Het gezamenlijk project met Stora Enso brengt Volvo Cars een stuk dichter bij zijn doel, want op Europees vlak vermindert de CO2-uitstoot met 24%. Volvo Car Gent en alle andere fabrieken van de groep gebruiken exclusief groene stroom.

Eric Van Landeghem, gedelegeerd bestuurder van Volvo Car Gent: "We zijn bijzonder verheugd dat twee toonaangevende bedrijven in de Gentse haven in een gemeenschappelijk project stappen waar ze allebei beter van worden. Volvo Cars kan zijn CO2-uitstoot en energiekosten gevoelig verminderen, wat past bij onze inspanningen om onze interne efficiëntie te vergroten en op een meer duurzame manier te produceren. De overeenkomst met Stora Enso is op lange termijn en wordt dan ook ondersteund door de Vlaamse Overheid. Het is een positief signaal naar de toekomst, dat onderlijnt dat Volvo Car Gent hier is voor de lange termijn."

Chris De Hollander, gedelegeerd bestuurder van Stora Enso Langerbrugge N.V.: "De bouw van een warmtenet buiten ons fabrieksterrein en het leveren van externe groene warmte zorgen voor een verhoogde energie-efficiëntie, werken heilzaam voor het milieu en leiden tot een verhoogde aanwending van onze bedrijfsmiddelen. Deze samenwerking op lange termijn tussen de grootste papierproducent en de grootste autoproducent in de Gentse haven ondersteunt het Havenbedrijf Gent in haar ambitie om een duurzamere zeehaven te worden. Dat Stora Enso Langerbrugge en Volvo Car Gent elkaar de hand schudden in hun streven naar meer duurzame oplossingen betekent eveneens een versteviging van onze economische verankering in de Gentse haven."

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein gelooft sterk in warmtenetwerken: "Warmtenetten zijn de toekomst, dit project is een schoolvoorbeeld van twee pioniersbedrijven die de handen in elkaar slaan om samen duurzamer te worden. Groene warmte kan een derde tot de helft van onze Belgische doelstelling rond hernieuwbare energie invullen. Net daarom moeten we dergelijke projecten ten volle ondersteunen."

Technische details
Stora Enso Langerbrugge beschikt over twee kwalitatieve bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales waar jaarlijks 200.000 ton intern slib en 360.000 ton externe biomassa omgezet worden in elektriciteit en proceswarmte. Stora Enso wendt deze energie nu ook aan om water te verhitten tot 125°C waarna het onder druk, 25 bar, via een ondergrondse waterleiding vloeit naar Volvo Car Gent. De warmte wordt daar gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de spuitcabines precies afgesteld zijn, is noodzakelijk voor een kwaliteitsvol lakproces.

De pijpleiding heeft een totale lengte hebben van 4 km, 2 km heen en 2 km terug - waarvan 1 km onder het Zeekanaal Gent-Terneuzen. Het heeft een capaciteit van 25 MW, equivalent aan het gemiddelde aardgasverbruik van 5.000 gezinswoningen. De leidingen zijn goed geïsoleerd waardoor het warmteverlies beperkt blijft tot enkele graden alvorens het heet water de autofabriek bereikt. Hier wordt het water, dat stroomt met een snelheid van 150 liter per seconde, afgekoeld tot 85°C waarna het terugvloeit naar Stora Enso en opnieuw verhit wordt.

Volvo Car Gent Volvo’s autofabriek in Gent is één van de twee hoofdfabrieken van de Volvo Car Group in Europa. Volvo Car Gent assembleert de Volvo V40, de S60 en XC60. In 2017 zal Volvo Car Gent starten met de productie van een totaal nieuw model, gebaseerd op de nieuwe Compact Modular Architecture.

Stora Enso Langerbrugge De papierfabriek in Langerbrugge, Gent, produceert jaarlijks 550.000 ton krantenpapier en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling, oudpapier, en exploiteert twee kwalitatieve bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales die voorzien in alle nodige processtoom en meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. In de herfst van 2016 is gestart met de levering van groene warmte aan Volvo Car Gent. Ook in 2017 zet de fabriek verder in op additionele hernieuwbare energie door de bouw van drie windmolens op de site.

Source: Port Of Ghent Sent in / written by: Port Of Ghent
Sent feedback.

Posted on: 17 November 2016
Eerste deel unieke brug van autosnelweg A11 ter plaatse gebracht

Het wordt de eerste brug op een autosnelweg in ons land die kan opengaan.
Dinsdagnacht is men begonnen met de installatie van de brug boven het Boudewijnkanaal. De brug, die deel uitmaakt van de A11 autosnelweg, is uniek in België. Het is de eerste brug op een autosnelweg die omhoog kan.

Als de brug open staat, staat alle verkeer op de autosnelweg stil. De brug werd uit de achterhaven per ponton aangevoerd en met een kraan op een drijvende bok op zijn plaats gelegd. Volgende week wordt de tweede brug geïnstalleerd.


Photo 1 (click to enlarge) Photo 2 (click to enlarge) Photo 3 (click to enlarge)
Henk Claes © Henk Claes © Henk Claes ©

Source: Krant Van West-Vlaanderen Sent in / written by: JVM
Sent feedback.

Posted on: 11 November 2016
Flinter Groep failliet verklaard

De Barendrechtse rederij Flinter is failliet verklaard. Dat heeft directeur Bart Otto bevestigd. Het bedrijf vroeg vorige maand surseance aan nadat ING de verkoop van een aantal schepen eiste.

ING besloot onlangs voor negen Flinter-schepen de kredieten niet meer te verlengen en eiste de verkoop van de vaartuigen. Reden daarvoor is de al acht jaar aanhoudende malaise inde bulkvaart. Veel van Flinter's schepen draaien daardoor al jaren met verlies. De verkoop van de negen schepen raakt het bedrijf dusdanig, dat er niet meer aan de overige betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Daarom vroeg de rederij in oktober uitstel van betaling aan.
Curatoren Arnold van Steenderen van Van Steenderen Mainport Lawyers en Kees van den Bergh van Van den Herik & Verhulst Advocaten benadrukken in een verklaring dat het faillissement niet voor alle bedrijfstakken geldt. 'Voor Flinter Management B.V. en Flinter Shipping B.V. blijven de surseances van betaling vooralsnog in stand', melden zij. De curatoren onderzoeken of een doorstart van Flinter-groep mogelijk is en zijn met tien tot vijftien serieuze gegadigden in gesprek over een eventuele doorstart. Daarbij wordt gekeken naar een gehele overname van het bedrijf, maar ook naar verkoop van alleen enkele schepen.

De curatoren hebben een 'rondje langs de velden' gemaakt waarbij met meerdere overnamekandidaten is gesproken. Ze gaan ervan uit dat in welk scenario dan ook een deel van het personeel mee zou kunnen bij een eventuele doorstart. Dat zou dan naar alle waarschijnlijkheid een geheel nieuw bedrijf opleveren onder een andere naam.
Ondertussen zijn al wel de arbeidsovereenkomsten met de 65 medewerkers die op het kantoor van Flinter-groep in Barendrecht werkzaam zijn en de arbeidsovereenkomsten met de 54 zeevarenden door de curatoren opgezegd.

Flinter beheert in totaal een vloot van 35 kleine bulkschepen in de range van 2.500 tot 11.000 ton, waarin het in de meeste gevallen ook een economisch belang heeft. Het bedrijf heeft weinig zeevarenden in vaste dienst, maar op de schepen werken in totaal zo'n 350 mensen.
Flinter is met zijn vloot actief in de bulk- en stukgoedmarkt. Die markt is in 2008 volledig ingestort en sindsdien niet meer hersteld. Volgens Bart Otto zit de markt momenteel in zijn derde dip, wat door de Baltic Dry Index wordt bevestigd.

'De bulkmarkt is zo beroerd dat de grote bulkschepen voor dezelfde tarieven varen als de kleine', zei Otto vorige maand al. 'Daardoor blijven de vooruitzichten voor onze markt, ondanks het feit dat er al jaren geen kleine schepen meer worden gebouwd, niet positief.'
Ook gaf hij in oktober aan volledig verrast te zijn door het besluit van ING. De bank lijdt volgens hem zelf ook verlies door de veiling van de schepen. In de huidige markt leveren die namelijk maar weinig op.

Flinter kwam precies een jaar geleden ook al in het nieuws toen het vrachtschip 'Flinterstar' voor de kust van Zeebrugge zonk na een aanvaring met een gastanker. Behalve de olievervuiling die het ongeluk veroorzaakte, trok ook de juridische strijd over de bergingskosten de aandacht. Uiteindelijk kwamen die voor rekening van de rederij.
Volgens bestuurder Marcel van Dam van FNV Nautilus zat het faillissement er al aan te komen. 'We hadden al signalen dat een doorstart voor de holding lastig zou zijn. Een aantal van de schepen zou mogelijk wel onder ander management kunnen worden gebracht.'

Inmiddels is ook de Nederlandse rederij Abis Shipping in financiële problemen gekomen. 'Die zouden de volgende kunnen zijn. Al is daar nog geen sprake van uitstel van betaling', aldus Van Dam.


Photo 1 (click to enlarge) Photo 2 (click to enlarge) Photo 3 (click to enlarge)
Ship Hunters Ship Hunters Ship Hunters

Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 11 November 2016
Helft Abis-vloot online onder de hamer

De Rabobank heeft veilinghuis BVA Nautic opdracht gegeven voor het online veilen van twaalf schepen van de Harlingse rederij Nautic.

De bank zou in totaal executoriaal beslag gelegd hebben op 17 van de 21 schepen van Abis. Die zijn alle na 2008 in de vaart gekomen. Het bedrijf heeft in die periode een compleet nieuwe vloot gespecialiseerde shortseaschepen laten bouwen, vijftien zware ladingschepen en zes multi purposeschepen. Ze varen alle onder de Nederlandse vlag.
Volgens BVA Nautic, onderdeel van BVA Auctions, is het in Nederland nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel schepen tegelijk online worden geveild. Dat gebeurt op dinsdag 29 november. Per schip kan er dan een kwartier lang geboden worden. Vervolgens wordt er afgemijnd, volgens het principe van een teruglopende veilingklok, zoals dat in de bloemensector gebeurt.

Tenslotte wordt het twaalftal nog eens in drie blokken van vier gelijksoortige schepen geveild, in de hoop dat dat per saldo een hogere opbrengst geeft. Volgens een woordvoerder van het veilinghuis is dat niet uitgesloten omdat al een aantal gegadigden belangstelling heeft getoond voor een complete serie zusterschepen.
Als hypotheekhouder heeft de Rabobank vervolgens het recht het eindbod al dan niet te accepteren. Als de opbrengst tegenvalt, zal de bank mogelijk proberen om de schepen later alsnog via andere wegen naar de markt te brengen. Het is zeer uitzonderlijk dat een bank voor een openbare veiling van deze omvang kiest, omdat de precieze marktwaarde van de schepen zo voor iedereen duidelijk wordt.

De bank en de rederij willen geen commentaar geven op de gang van zaken, maar het lijkt duidelijk dat de rederij het slachtoffer is geworden van de malaise op de vrachtenmarkten. Sailliant is dat het in 2007 door Jan Koopmans opgerichte bedrijf de complete vloot in de vaart heeft gebracht na de kredietcrisis van 2008. Daar kwam in 2014 de implosie van de olieprijs overheen, die de markt voor het vervoer van zware en omvangrijke lading een zware slag heeft toegebracht.

Koopmans, tevens topman van de Central Industry Group (CIG) in Groningen, heeft tegenover de Leeuwarder Courant gezegd de moed nog niet te hebben opgegeven. Hij erkent dat Abis te weinig omzet maakt en al een paar maanden niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar wellicht toch in afgeslankte vorm voortgezet kan worden. Koopmans en compagnon Hans Huizinga worden in de vorige week gepubliceerde nieuwe Quote 500 elk gewaardeerd op een persoonlijk vermogen van 100 miljoen euro.


Photo 1 (click to enlarge) Photo 2 (click to enlarge) Photo 3 (click to enlarge)
Ship Hunters Ship Hunters Ship Hunters

Source: NT Sent in / written by: Rob Mackor
Sent feedback.

Posted on: 11 November 2016
MOL (en Zeebrugge) ontvangt grootste ethaantanker ter wereld

MOL heeft de grootste ethaantanker ter wereld in ontvangst genomen, die de Japanse rederij gaat managen voor Reliance Industries. Er zullen nog vijf schepen volgen.

'MOL is de eerste rederij in de wereld die zulke Very Large Ethane Carriers (VLEC) zal beheren', meldt het bedrijf trots. Het eerste schip heeft de naam 'Ethane Crystal' gekregen en is eind oktober op de scheepswerf van Samsung Heavy industries in Geoje, Zuid-Korea gedoopt. Het schip meet 227 bij 36,5 meter en kan ruim 87.000 kubieke meter ethaan vervoeren.
De serie van zes schepen is besteld door Reliance Industries. Dat is één van de grootste bedrijven van India die onder andere actief is in de energie- en grondstoffenmarkt, de petrochemie, retail en telecommunicatie. MOL zal de zes schepen operationeel gaan beheren.

De schepen zullen ethaan gaan vervoeren van de Verenigde Staten naar India. Het gas zal als grondstof in 'grote chemische complexen.' Ethaan wordt als aardgas voornamelijk gebruikt voor verwarming door verbranding, maar wordt ook als grondstof voor chemische processen gebruikt, onder andere voor de vervaardiging van etheen en azijnzuur.

Het transport van ethaan valt onder MOL's LNG transportdivisie. De Japanse rederij beheerd een vloot van grote onder ijsklasse gebouwde LNG-carriers die onder andere gas van het Russische megaproject Yamal LNG via de arctische routes de wereld in vervoeren. De in Zeebrugge gevestigde LNG-terminal Fluxys is één van de ontvangers van dit vloeibare aardgas.Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 11 November 2016
Vier nieuwe terminals voor Antwerpen

De Belgische SEA-invest Groep en het Amerikaanse Zenith Energy willen ruim 600 miljoen investeren in vier nieuwe terminals aan onder meer het Delwaidedok in Antwerpen.

Dat komt grotendeels vrij door de ontruiming van de Home Terminal van MSC, die die activiteiten heeft verplaatst naar de nieuwe MSC PSA European Terminal (MPET) aan het Deurganckdok op de linker Scheldeoever. Die operatie werd begin dit jaar in gang gezet en is inmiddels vrijwel afgerond.
De komst van de twee tankopslagbedrijven naar Antwerpen werd eerder door onder meer deze krant gemeld en is nu officieel bevestigd door het Havenbedrijf Antwerpen. SEA-invest wil aan het Delwaidedok 250 miljoen euro in de bouw van een nieuwe tankterminal investeren. De groep krijgt daar een terrein van ruim 46 hectare met 1.250 meter kadelengte.

Daarnaast wil de Gentse groep vijftig miljoen investeren in een nieuwe terminal voor Independent Maritime Terminal (IMT) eveneens aan het Delwaidedok. Dat bedrijf is recentelijk overgenomen en is nu nog aan het Hansadok is gevestigd. SEA-invest wil de huidige IMT-terminal ontruimen en op die plek een nieuwe ‘liquide bulk installatie’ bouwen voor het Franse Total, een investering van zo’n honderd miljoen.
Ook Zenith Energy uit Houston heeft zich gemeld voor een plek aan het Delwaidedok, maar het Havenbedrijf heeft ‘een alternatieve locatie’ aangeboden omdat het meer kadelengte wil hebben dan beschikbaar is. Om welke locatie het gaat, is nog niet bekendgemaakt. Ook de Amerikanen zouden zo’n 250 miljoen willen investeren.Source: NT Sent in / written by: Rob Mackor
Sent feedback.

Posted on: 11 November 2016
Finnlines al ver voorbij 2015 resultaat

Ro/ro-rederij Finnlines heeft over de eerste negen maanden van 2016 een nettowinst van 60,8 miljoen euro geboekt, ten opzichte van een winst van 56,8 miljoen euro over heel 2015.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de winst over de eerste negen maanden met 20 miljoen euro gestegen. Dat komt gedeeltelijk door de lagere brandstofkosten van de rederij. 'Het aandeel van goedkopere stookolie in Finnlines brandstofverbruik is groter dan in 2015 door de installatie van zwavelschrobbers op schepen', zegt Emanuele Grimaldi, CEO van de Grimaldi Group, waar Finnlines onderdeel van is. De lagere brandstofkosten zorgden ook voor een iets afgenomen omzet, een daling van 7,5%, door de verlaging van de brandstoftoeslagen.

De omzet over de eerste negen maanden kwam uit op 361 miljoen euro, ten opzichte van 390 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg juist van 53 naar 71,5 miljoen euro.
De rederij heeft over de eerste negen maanden al meer verdiend dan over het gehele vorige jaar. Grimaldi merkt daarbij wel op dat een focus op efficiënt brandstofgebruik nog belangrijker wordt, omdat de brandstofprijs weer iets aan het stijgen is.

Tegelijk met de vergroting van de winst heeft de rederij ook de schuld weten te verlagen. Die is met 80 miljoen euro verlaagd tot 481 miljoen euro.


Photo 1 (click to enlarge)
Ship Hunters

Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 08 November 2016
THE Alliance maakt netwerk bekend.

Enkele dagen na de Ocean Alliance heeft ook THE Alliance zijn netwerk bekendgemaakt. Rotterdam kan daarin als Europese koploper worden gezien, maar een duidelijke overwinning is het niet.

THE Alliance (de alliantie van Hapag-Lloyd, Yang Ming, UASC, MOL, NYK Line en "K"Line) zal per april 2017 31 loops verzorgen op de oost-west routes. Dat netwerk doet in totaal 75 verschillende havens aan en zal worden bevaren door 240 schepen. Daarmee is de alliantie zowel in termen van het aantal havens en de totale scheepscapaciteit een stuk kleiner dan het vorige week bekendgemaakte netwerk van de Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco, OOCL en Evergreen). Dat komt mede door het wegvallen van de zevende partner in de alliantie, die plek zou worden vervuld door het in surseance verkerende Hanjin.

Rotterdam heeft in de Hamburg - Le Havre range de sterkste positie gekregen, maar het is geen duidelijke overwinning zoals dat in het netwerk van de Ocean Alliance wel het geval is.

Rotterdam heeft een plek in alle vijf Azië - Noord-Europa loops, net als Hamburg en een nog niet bekendgemaakte haven in Groot-Brittannië. Antwerpen doet het in dat opzicht minder goed, met een aanloop in drie van de vijf diensten.

Op de vijf Trans-Atlantische loops die Noord-Europa aan doen presteert Rotterdam juist beduidend minder met aanlopen in slechts twee van de vijf diensten. Antwerpen scoort daar beter met aanlopen van vier diensten. Voor Duitsland zijn de Trans-Atlantische aanlopen in Bremerhaven geconcentreerd en die haven heeft een plek in elk van de vijf diensten, net zoals de Britse haven die op het moment in het vaarschema als 'UK' wordt vermeld.

Rotterdam komt daarmee in totaal op zeven aanlopen, net als Antwerpen. Rotterdam heeft daarin wel het voordeel dat de haven meer Azië - Noord-Europa diensten ontvangt, die met grotere schepen bevaren worden. Hamburg en Bremerhaven krijgen er elk vijf.

Opmerkelijk is de positie van de nog niet verduidelijkte Britse haven. Als dit één haven is, wat THE Alliance wel suggereert door te claimen dat zij zes Noord-Europese havens aandoen (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremerhaven en Le Havre zijn er vijf), dan zou deze haven de sterkste positie in Noord-Europa krijgen met een aanloop in elke dienst die deze kant op komt.

De haven in Groot-Brittannië is overigens niet de enige nog niet duidelijk gespecificeerde haven. In het vaarschema wordt ook gesproken van een 'East Med Hub' en een 'West Med Hub', wat bijvoorbeeld de havens van Piraeus en Algeciras zouden kunnen zijn. Hapag-Lloyd in Hamburg was niet bereikbaar voor verduidelijking.

In totaal telt het netwerk van THE Alliance vijf Azië Noord-Europa loops, drie loops tussen Azië en het Middellands Zeegebied, één loop tussen Azië en het Midden-Oosten, 16 Trans-Pacifische loops, waarvan elf gericht op de Amerikaanse westkust en vijf op de oostkust, en zes Trans-Atlantische diensten, waarvan er vijf richting Noord-Europa komen.

De Azië - Noord-Europa diensten:
FE 1: Kobe – Nagoya – Shimizu – Tokyo – South East Asia Hub – Jeddah – Rotterdam – Hamburg – UK – Le Havre – South East Asia Hub – Kobe

FE 2: Xingang – Dalian – Qingdao – Shanghai – Ningbo – South China/Hongkong – South East Asia Hub – West Med Hub – UK – Hamburg – Rotterdam – Le Havre – West Med Hub – Arabian Gulf Hub – South China/Hongkong – Qingdao – Xingang

FE 3: South China/Hong Kong – Xiamen – Kaohsiung – South China/Hongkong – Rotterdam – Hamburg – Antwerpen – UK – East Med Hub – South East Asia Hub – South China/Hongkong

FE 4: Pusan – Ningbo – Shanghai – Rotterdam – Hamburg – Antwerpen – UK – South China/Hongkong – Pusan

FE 5: Laem Chabang – Cai Mep – South East Asia Hub – Colombo – Rotterdam – Hamburg – UK – Antwerpen – Jeddah – Colombo – South East Asia Hub – Laem Chabang

De Trans-Atlantische diensten:
AL 1: Bremerhaven – Antwerpen – UK – Norfolk – Philadelphia – New York – Halifax – Bremerhaven

AL 2: UK – Le Havre – Rotterdam – Bremerhaven – New York – South Atlantic (US) – UK

AL 3: Antwerpen – Bremerhaven – UK – South Atlantic (US) – Port Everglades – Houston – South Atlantic (US) – Norfolk – Antwerp

AL 4: UK – Antwerpen – Bremerhaven – Le Havre – Veracruz – Altamira – Houston – New Orleans – Mobile – UK

AL 5: UK – Rotterdam – Bremerhaven – Antwerpen – Le Havre – South Atlantic (US) – Caribbean Hub – Pacific South-West (US) – Pacific North-West (US) – Pacific North- West (CA) – Pacific South-West (US) – Balboa – Caribbean Hub – South Atlantic (US) – UKSource: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 08 November 2016
Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports verkennen fusie.

Het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports zetten verdere stappen om hun samenwerking te versterken met een fusie als ‘stip aan de horizon’. De havenbedrijven hebben de afgelopen maanden een onderzoek verricht naar de kansen en mogelijkheden van een samenwerking. In die opdracht werden ze ondersteund door het bureau McKinsey. Tegen eind april 2017 willen beide havenbedrijven weten of een fusie het beste is. De verkenning is voor beide bedrijven een logisch gevolg van de reeds bestaande intense samenwerking, de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden en de strategische overlapping. Op maandag 7 november 2016 ondertekenden beide bedrijven in het Gentse stadhuis daartoe een intentieverklaring.

Het waren de voorzitter van het Havenbedrijf Gent Mathias De Clercq en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports Roelf H. de Boer met de respectievelijke CEO’s Daan Schalck en Jan Lagasse die in de vooravond de intentieverklaring ondertekenden. Dit onder het toeziend oog van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts en de Nederlandse minister-president Mark Rutte en minister Schultz van Haegen van infrastructuur en Milieu. De ondertekening vond plaats als afsluiter van de Vlaams-Nederlandse Top in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis.

Zes maanden onderzoek
Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (met de havengebieden van Vlissingen, Terneuzen en Borsele) zullen gedurende de komende zes maanden de mogelijkheden onderzoeken inzake o.a. fiscaliteit, de bestuurlijke en juridische structuur, de relaties met de nationale en regionale overheden, havengelden en prijzen voor concessies en dienstverleningen.

Een logisch gevolg
Deze verdere samenwerking, op gelijkwaardige basis, is een logisch gevolg van de ligging, de vergelijkbare omvang en de strategische overlapping van beide havenbedrijven. Het betreft immers één aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent. De omvang en de strategie van beide havenbedrijven is op veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote industriële aanwezigheid, hoge toegevoegde waarde en hoge tewerkstellingsgraad). Ook wordt momenteel al op verschillende vlakken samengewerkt (de Nieuwe Sluis, gezamenlijke scheepvaartbegeleiding, samen commerciële troeven van de regio promoten op beurzen en management van de haveninfrastructuur).

Nieuwe dynamiek
Beide directies staan 100% achter de fusieverkenning, juist ook vanuit de belangen voor de bedrijven in de haven en de sociaaleconomische betekenis voor de regio.

Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports: “Een intensief samenwerkingsverband levert naar onze overtuiging alleen voordelen op. Voordelen voor de bestaande en nieuwe bedrijven die een stevige partner zullen vinden om hen te ondersteunen, voordelen voor de betrokken regio's die met een gecombineerd havenbedrijf tot de top van Europa zullen behoren en voordelen voor de beide havenbedrijven en hun medewerkers die met een grotere kritische massa nog professioneler zullen kunnen opereren. Dit zal ongetwijfeld een nieuwe dynamiek creëren in de Vlaams-Nederlandse Delta.”

Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent: “Dit is voor het Havenbedrijf Gent het mooiste project tot nu toe. Samen betreden we de top 10 van de Europese havens.” “Bovendien betekent dit veel voor de slagkracht die wij als haven kunnen tentoonspreiden in een steeds mondialer wordend krachtenveld. Die toegenomen slagkracht is bovendien zeer positief voor de bedrijven in de haven, maar ook voor de regio”, aldus Mathias De Clercq voorzitter van het Havenbedrijf Gent.

De havengebieden: één krachtige economische regio
De havengebieden van Vlissingen tot Gent zijn centraal gelegen in West-Europa en kunnen in een straal van 500 kilometer maar liefst 500 miljoen consumenten bedienen. Het gebied telt 80.000 inwoners, 110.000 werknemers en ruim 500 bedrijven. Dit gebied is goed voor 13,6 miljard euro aan toegevoegde waarde. Het is 9.300 hectare groot en ontvangt jaarlijks 8.700 zeeschepen. Zeeland Seaports ligt met de havens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen aan het begin van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De haven van Gent ligt 32 kilometer verder landinwaarts. De havens van Gent en Terneuzen zijn toegankelijk voor schepen met maximum 12,5 meter diepgang. De haven van Vlissingen/Borsele is bereikbaar voor schepen tot 16,5 meter diepgang.

Over Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports
Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht, boekte in 2015 een omzet van 33 miljoen euro en 10,2 miljoen euro winst. Gent registreert 26,4 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart en 20,1 miljoen via binnenvaart. De Stad Gent is de aandeelhouder, in de nabije toekomst komen daar de gemeenten Evergem en Zelzate bij. Er werken 160 personeelsleden. NV Zeeland Seaports (met de havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele) noteerde in 2015 een omzet van 53 miljoen euro en 8 miljoen euro winst. Zeeland Seaports registreert 33 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart en 32 miljoen via binnenvaart. De aandeelhouders zijn de Provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen. Er zijn 90 medewerkers.Source: havengent.be Sent in / written by: havengent.be
Sent feedback.

Posted on: 06 November 2016
Ocean Alliance kent Antwerpen vijf en Zeebrugge één aanloop toe.

De Ocean Alliance heeft zijn vaarplan klaar. De nieuwe alliantie wil op 1 april volgend jaar van wal steken met 41 diensten. Bij de bediening van Noordwest-Europa staat Antwerpen in vijf rotaties. Zeebrugge kan op één van de Aziëdiensten rekenen.

CMA CGM, Cosco Container Lines, Evergreen en OOCL, de vier leden van de Ocean Alliance, zijn het eens geworden over hun gezamenlijk ‘Day One Product’, het wereldwijd netwerk dat ze bij de start van hun samenwerking in de markt zullen zetten. Die vaarschema’s kunnen wel nog wijzigingen ondergaan in functie van de marktontwikkelingen.

Vloot van 350 schepen
Het gaat in totaal om 41 diensten die door 350 containerschepen met een gezamenlijke capaciteit van 3,5 miljoen teu verzorgd zullen worden. Twintig van die diensten lopen over de Stille Oceaan tussen Azië en Amerika.

Van en naar Europa zijn in totaal veertien diensten voorzien: zes tussen Azië en (Noord-)Europa, vijf tussen Azië en de Middellandse Zee, drie over de Atlantische Oceaan. De ‘havenparen’ (de mogelijkheid om twee havens rechtstreeks te verbinden) zijn het talrijkst op de relaties met de Middellandse Zee (165). Op de diensten op Noord-Europa gaat het om 110 havenparen, op de trans-Atlantische diensten om 70 paren.

Antwerpen/Azië
In de ‘NEU’-diensten tussen Azië en Noord-Europa komt Antwerpen driemaal voor. Dat is een aanloop minder dan aanvankelijk werd verwacht.

Op de ‘NEU2’ verbindt de alliantie de Scheldehaven met Tianjin, Dalian, Qingdao, Shanghai en Ningbo. In Europa doen de schepen in die rotatie daarnaast alleen Rotterdam en Hamburg aan. Antwerpen zit daar als laatste aanloop vooral goed voor exportlading richting China.

Op de ‘NEU3’ staat Antwerpen in verbinding met Ningbo, Shanghai, Hongkong, Nansha en Shekou. Op die lijn krijgt Antwerpen de positie van ‘first port of call’, wat er meteen de belangrijkste loshaven van zou moeten maken. De schepen gaan daarna eerst naar Felixstowe alvorens richting Hamburg en Rotterdam te varen. Uitgaand bedienen ze ook nog Southampton.

Op de ‘NEU5’ maken de schepen naast Shanghai, Ningbo en Yantian ook een tussenstop in het Vietnamese Cai Mep. Op de terugweg doen ze eerst Jeddah en in China Nansha aan.

Die drie aanlopen voor Antwerpen zijn er eentje minder dan voor Hamburg, dat op vier aanlopen kan rekenen omdat ook de ‘NEU4’ zijn kant uit komt. Rotterdam komt in de zes rotaties voor.

Antwerpen/Noord-Amerika/Mexico
In de twee transatlantische diensten die op Noord-Europa gericht zijn, staat Antwerpen wel op voet van gelijkheid met Rotterdam (en Bremerhaven aan Duitse zijde).

De ‘TAT2’ verbindt Southampton, Antwerpen, Rotterdam Bremerhaven en Le Havre met New York, Norfolk, Savannah en Charleston. De ‘TAT3’ vaart langs Le Havre, Antwerpen, Rotterdam en Bremerhaven naar Charleston, Savannah, Miami, Veracruz, Altamira, Houston en New Orleans, met een tweede stop in Miami alvorens opnieuw richting Europa te gaan.

Zeebrugge/Azië
Zeebrugge rekende erop dat het voor zijn Chinese connectie niet volledig uit de boot zou vallen wanneer de Ocean Alliance zijn vaarroutes zou uittekenen. Die hoop is uitgekomen.

In de ‘NEU4’ krijgt de kusthaven een stek als aanloophaven. Na Southampton, Duinkerke, Hamburg en Rotterdam komen de schepen naar Zeebrugge alvorens via Le Havre terug te keren naar Tianjin, Pusan, Qingdao, Shanghai, Ningbo en Yantian.

De positie van Zeebrugge is niet de meest gunstige. De aanloop lijkt vooral aantrekkelijk voor exportlading en de Chinese havens in de rotatie zijn ook te bereiken via de diensten die Antwerpen aandoen (voor het Zuid-Koreaanse Pusan geldt dat niet).

Toch kan Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van MBZ, alleen maar blij zijn met de beslissing van Ocean Alliance om Zeebrugge in zijn netwerk op te nemen. Hij benadrukt wel dat het verhaal daar niet mag eindigen.

“We staan weer op de kaart van de deepseacontainerlijnvaart en dat is op zich goed nieuws. Maar we zijn ons terdege bewust van het feit dat die ene export call die vooral voor de Beneluxmarkt interessant kan zijn, niet voldoende is om de positie van Zeebrugge in die sector veilig te stellen. We zijn verder aan het praten met allianties, rederijen en terminaloperatoren om bijkomende diensten naar onze haven te halen. We hebben goede hoop dat die gesprekken resultaat zullen opleveren”, zegt Coens.Source: Sent in / written by: Jean-Louis Vandevoor
Sent feedback.

Posted on: 04 November 2016
Zeeuws/Vlaamse havencombi in de maak.

Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent tekenen maandag tijdens een haventop in Gent een intentieverklaring om te gaan fuseren.

Dat meldt Omroep Zeeland op basis van ‘bronnen binnen en buiten de twee havenbeheerders’, die zelf formeel geen toelichting willen geven. Zoals bekend zoeken de havens al jaren toenadering tot elkaar, onder meer via een gemeenschappelijk systeem voor de scheepvaartbegeleiding. Ook zijn ze beide nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen aan de ingang van het kanaal naar Gent.

Als de fusie doorgaat ontstaat een combinatie met zo’n zestig miljoen ton goederenoverslag per jaar, verdeeld over Gent, Vlissingen en Terneuzen. Zeeland Seaports boekte vorig jaar een winst van acht miljoen euro op een omzet van 53 miljoen. Voor Havenbedrijf Gent zijn die cijfers respectievelijk tien en 33 miljoen euro.

De havencombinatie zou daarmee Zeebrugge voorbij gaan, dat jaarlijks zo’n veertig miljoen ton lading in en uit zeeschepen overslaat. Binnen de Benelux is dat goed voor een vierde plek, na Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam. Het trio is vooral sterk in de overslag van droge en natte bulk en breakbulk als koel- en vriesgoed en papierproducten. In de containeroverslag spelen ze geen rol van betekenis, al probeert met name Vlissingen al jaren daarin een positie te verwerven.

Een bijeenkomst van de Vlaamse minister-president Gert Bourgeois en premier Mark Rutte en de vakministers Ben Weyts en Melanie Schultz in Gent over ‘havensamenwerking’ komende maandag wordt aangegrepen om de verklaring te ondertekenen. Hoe zo’n grensoverschrijdend bundeling concreet vormgegeven zou worden, is nog onbekend.

Zo is bijvoorbeeld onduidelijk of de twee ook in financiële zin zouden willen fuseren. Dat lijkt een ingewikkeld traject, aangezien beide havenbeheerders in overheidshanden zijn. Zeeland Seaports is eigendom van de provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Terneuzen en Borssele. De stad Gent is nu nog enig aandeelhouder van zijn haven, maar volgend jaar komen daar de gemeentes Evergem en Zelzate bij in verband met de uitbreiding van de haven op hun grondgebied.

Zoals bekend had de Vlissingse haven eerder een nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam in de vorm van de gezamenlijke Exploitatiemaatschappij Rijn-Schelde (ERS), die de ontwikkeling van een grote deepsea containerterminal ten doel had. Die is, mede door onderling wantrouwen nooit van de grond gekomen. Na het mislukken van dat project is in Zeeland een sterk sentiment ontstaan om samenwerking in zuidelijke richting te zoeken.Source: NT Sent in / written by: Rob Mackor
Sent feedback.

Posted on: 02 November 2016
Zeebrugge tekent MoU met China COSCO Shipping en China Minmetals.

Tijdens het staatsbezoek aan China onder leiding van premier Charles Michel heeft de Port of Zeebrugge vandaag een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met China COSCO Shipping Corporation, één van de grootste rederijen ter wereld, en de industriële groep China Minmetals Corporation, China's grootste concern van metalen- en mineralenbedrijven. Minmetals Corporation is als Chinees staatsbedrijf, met meer dan 200.000 werknemers, één van de grootste metallurgische bedrijven ter wereld.

Met de ondertekening van de overeenkomst beogen de drie partijen om samen gestalte te geven aan de 'One Belt One Road'-strategie of de martieme zijde route tussen China en Europa. Het is de bedoeling om nieuwe ladingsstromen te genereren, of bestaande te vergroten tussen de Chinese en de Europese markten.

Concreet zal in dit verband in Zeebrugge een "Silk Road" Maritime Operation Center” worden opgericht.

Het “Silk Road Maritime Operation Center” zal de nadruk leggen op 'slimme logistiek' waarbij aandacht uitgaat naar goederenoverslag, opslag en toegevoegde waarde-distributieactiviteiten. Verder worden ook engagementen aangegaan voor promotie van elkaars markten, connectiviteit, juridische ondersteuning, efficiënte douane en ontwikkeling van distributieruimte.

De goederenstromen zullen gebundeld worden op de containerterminal aan de zuidzijde van het Albert II-dok, APMT Zeebrugge, waarin China COSCO en SIPG (Shanghai Internationale Port Group) samen een belang hebben van 50 %. De distributie zal worden georganiseerd vanuit de Maritieme Logistieke Zone in de Zeebrugse achterhaven. Met de ontwikkeling van deze activiteiten zullen enkele honderden arbeidsplaatsen gecreëerd worden.

Voor de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge, en voor de heropstart in de kusthaven van diepzee-containeractiviteiten zou dit wel eens goed nieuws kunnen zijn.Source: none Sent in / written by: Frank Neyts
Sent feedback.

Posted on: 31 October 2016
Japanse reders fuseren containerdivisies.

MOL, NYK en "K" Line gaan hun containerdivisies bundelen tot één nieuwe rederij om de kosten te drukken. De fusie betreft zowel de containerscheepvaart als de terminalactiviteiten.

De fusierederij zal 256 schepen tellen met een gezamenlijke capaciteit van 1,38 miljoen teu. Daarmee is de rederij goed voor een marktaandeel van 7% en een zesde plek op de lijst van grootste containerrederijen. NYK Line wordt met een belang van 38% grootaandeelhouder van de joint venture, MOL en "K" Line krijgen beiden een belang van 31%. De omzet van het fusiebedrijf bedraagt bijna 18 miljard euro.

Reden voor de fusie is de consolidatie in de containervaart. Denk aan de fusies van China Shipping en Cosco en Hapag-Lloyd en UASC, de overname van NOL door CMA CGM en het faillissement van Hanjin dat ook bijdraagt aan verdere concentratie. Door de krachten te bundelen willen de Japanse bedrijven een rederij creëren die zich staande kan houden in de ontzettend competitieve markt. De fusie moet helpen om de kosten verminderen door het behalen van synergieën. De nieuwe rederij zal volgens planning in juli 2017 officieel worden opgericht en per april 2018 de werkzaamheden beginnen.

Gelijktijdig met de aankondiging van de fusie hebben MOL, NYK en "K" Line ook hun cijfers over het afgelopen halfjaar gepubliceerd (het fiscale jaar loopt in Japan van 1 april tot en met 31 maart, red.). Die illustreren de nood om de kosten te drukken.

NYK spant de kroon met een nettoverlies van 2 miljard euro, dat mede het gevolg is van een enorme afwaardering van ruim 1,7 miljard euro op diens vloot van containerschepen, bulkcarriers en vrachtvliegtuigen. "K" Line schrijft een verlies van 438 miljoen euro onder de streep. MOL heeft als enige van de drie wel winst weten te behalen, netto 139 miljoen euro. Dat resultaat wordt met name gedragen door de bulkdivisie, die zowel tankers als droge bulkcarriers omvat. De containerdivisie van de rederij sleept het eindresultaat met een operationeel verlies van omgerekend 185 miljoen euro juist flink naar beneden.

NYK, MOL en "K" Line zullen zich per april 2017 samen met Hapag-Lloyd en Yang Ming verenigen in The Alliance. Dat zou in eerste instantie een alliantie van zeven rederijen worden, want ook Hanjin en UASC zouden zich daar in voegen. Ondertussen is de markt dusdanig veranderd dat er per april 2017 nog slechts vijf rederijen met elkaar om de tafel zitten. Dat aantal wordt door de Japanse fusie twaalf maanden later nog verder gereduceerd naar drie. Voordeel daarvan is dat de alliantie daadkrachtiger kan optreden in de besluitvorming. Analisten noemde de grote alliantie eerder een geval van 'teveel koks in de keuken'.

Niet uitgesloten is dat HMM de plek van Hanjin in The Alliance inneemt. Sinds de succesvolle reorganisatie is HMM aan het uitbreiden door activa van de praktisch failliete landgenoot Hanjin over te nemen. De rederij zoekt toenadering tot 2M van Maersk Line en MSC, maar de Zwitserse rederij liet eerder weten dat deze toetrede nog lang niet zeker is. In het geval er geen overeenstemming wordt bereikt kan HMM mogelijk onderdak vinden bij The Alliance.Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 27 October 2016
Brussel wil dat Maersk ontmanteling op sloopstranden stopt.

Maersk ligt onder vuur van het Europees Parlement. Dat wil dat de Deense rederij stopt met het slopen van schepen op sloopstranden in de Indiase stad Alang.

De Deense Europarlementariër Margaret Auke (De Groenen) heeft parlementsleden gevraagd een petitie te ondertekenen waarin zij stelt dat Maersk geen gebruik van sloopstranden in Alang mag maken voor het slopen van zijn schepen. De petitie is volgens Deense media ondertekend door leden van alle partijen, behalve door de partij van Marine Le Pen, en aan de Europese Commissie overhandigd.

'Maersk mag niet wegkomen met het laten werken van arme Indiërs en Pakistanen op de levensgevaarlijke stranden', schrijft Auke op Facebook. 'Zijn Indiërs minder waard dan de Denen en is de zee een vuilnisbak voor giftig afval?'

Maersk kwam eerder deze maand in Denemarken in opspraak nadat Danwatch, een Deens platform voor onderzoeksjournalistiek, ontdekte dat de rederij in 2013 en 2014 middels een andere rederij schepen heeft laten slopen op de omstreden sloopstranden in het zuiden van Azië. Dat terwijl Maersk naar buiten toe destijds juist verantwoord sloopbeleid promootte. De ontdekking heeft Maersk's recente besluit om voortaan weer gebruik van de sloopstranden te maken in een ander daglicht geplaatst.

Maersk maakte dit jaar bekend schepen te gaan slopen op een sloopstrand in Alang, die overigens wel is gecertificeerd volgens de Hong Kong Conventie van de International Maritime Organization (IMO). Twee schepen worden daar nu gesloopt.

In een eerder interview met Nieuwsblad Transport dit jaar zei Maersk 'niet tegen beaching te zijn'. Volgens de rederij moeten scheepseigenaren nu zorgen voor verandering in de regio door sloopstranden die wel aan internationale regels willen voldoen te steunen. In reactie op de commotie heeft Maersk dat standpunt op nieuw verkondigd in een persbericht met de titel 'Wij zullen niet wachten op internationale regelgeving'.

'De keuze is duidelijk. Een optie is om te blijven wachten op internationale regels, terwijl honderden schepen gesloopt worden op de stranden in India, Bangladesh en Pakistan, of om nu daadkrachtig op te treden en te beginnen met het verbeteren van de werkomstandigheden op de werven', schrijft Maersk.

Voor rederijen is het gebruik van de sloopstranden financieel gunstig, omdat zij daar betere prijzen voor hun schepen krijgen. Dat kan per schip enkele miljoenen dollars schelen in vergelijking met Europese sloopwerven.Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 25 October 2016
Ocean Alliance krijgt groen licht in VS.

Als het aan de Amerikaanse Federal Maritime Commission (FMC) ligt, mag de Ocean Alliance van Cosco, CMA CGM, OOCL en Evergreen per vandaag zijn operaties beginnen.

De maritieme autoriteit, die ook mededingingszaken binnen de industrie reguleert, ziet geen bezwaren in de samenwerking.

'De Commissie heeft hard gewerkt om een balans te vinden tussen de belangen van de leden van de Ocean Alliance en die van alle andere partijen in de intermodale toeleveringsketen, met als ultieme doel het waarborgen van de concurrentie in de internationale zeevaart', zegt voorzitter Mario Cordero van de Federal Maritime Commission. Hij noemt de overeenkomst een 'consensus' van maatregelen die de reders van de Ocean Alliance in staat stelt om efficiëntie te behalen, zonder daarbij de markt te schaden.

Het goedkeuringsproces van de FMC verliep niet zonder obstakels. In augustus werden de vier rederijen om extra informatie gevraagd omdat commissielid William Doyle zich zorgen maakte over de financiële kracht van de samenwerking. 'Door hun gezamenlijke koopkracht te gebruiken zouden zij (de leden van de alliantie, red.) derde partijen zoals kleine ondernemingen, leveranciers en andere dienstverleners kunnen schaden', zei Doyle toen. Die zorgen zijn door de extra geleverde informatie kennelijk weggenomen.

De leden van de alliantie mogen van Amerika nu hun schepen delen door ladingruimte aan boord uit te wisselen op internationale scheepvaartroutes tussen de Verenigde Staten en havens in Noord-Europa, het Middellands Zeegebied, het Midden-Oosten, Canada, Midden-Amerika en de Cariben. Om dat daadwerkelijk te kunnen doen heeft de Ocean Alliance ook toestemming van onder andere China en de EU nodig. Daar wordt nog op gewacht. Cosco, CMA CGM, OOCL en Evergreen willen per april 2017 hun nieuwe alliantie starten.Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 25 October 2016
Extra vaartuig voor Belgische douane.

De Vlaamse en de Belgische overheid hebben samen de 'Zeeleeuw', een nieuw patrouillevaartuig voor de douane aangekocht. Die verdubbelt met deze investering van 2,3 miljoen euro haar vloot.

Vlaanderen schiet het geld voor en de Belgische douane betaalt het in schijven terug. Die constructie past in de intussen tienjarige samenwerking tussen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de federale overheid en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, een Vlaamse administratie. Douane is een federale bevoegdheid, maar in de praktijk is Vlaanderen het enige Belgische gewest met directe maritieme toegang.

De 'Zeeleeuw' is een snel en wendbaar schip met een lengte van 22 meter, een breedte van 6,4 meter en een diepgang van 1,75 meter. Met zijn zuinige, EIAPP-gecertificeerde motor voor zwavelarme brandstof haalt hij een snelheid van 20 knopen. Hij is ook het eerste vaartuig binnen de 'Vlaamse' vloot dat beschikt over een bijzondere ‘docking ramp’, die heel snel een bijboot kan uitzetten. De 'Zeeleeuw' zal net als de al langer operationele 'Zeewolf' deelnemen aan onder meer de strijd tegen smokkel en drugshandel, het toezicht op de (taksvrije) goederen aan boord van koopvaardijschepen, het gebruik van rode gasolie en de controle van vissersboten.Source: NT Sent in / written by: Koen Mortelmans
Sent feedback.

Posted on: 25 October 2016
Antwerpen houdt groei vast.

De haven van Antwerpen heeft de groei van de overslag vast weten te houden in het derde kwartaal, zowel overall als in de containersector.

Met een volume van 161,7 miljoen ton in totaal is de overslag in de eerste negen maanden met 3,3% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Daarmee ligt de Scheldehaven nog steeds op koers voor een nieuw record nadat vorig jaar voor het eerst de grens van 200 miljoen ton werd overschreden (208 miljoen).

De groei is iets afgevlakt ten opzichte van het eerste kwartaal en de eerste helft van het jaar. Overall bedroeg die in het eerste kwartaal 3,9% en in het eerste halfjaar 3,6%. Voor de containeroverslag zijn die cijfers in twintigvoets eenheden (teu) respectievelijk 4,6% en 4,4%.

Het Havenbedrijf schrijft in zijn halfjaarbericht dat de haven zijn marktaandeel in de containersector in de Hamburg-Le Havrerange ‘verder versterkt’. Zoals bekend kampt met name Hamburg met verlies van marktaandeel, maar ook Rotterdam moest in de eerste helft van het jaar terrein prijsgeven.

In gewicht groeide de containeroverslag met 3,7% tot 88,6 miljoen ton en in aantal tot 7,6 miljoen teu. Het ro/ro-verkeer ging 1,9% achteruit tot 3,4 miljoen ton. Volgens het Havenbedrijf vertoonde de behandeling van auto’s in september ‘een dipje’, waardoor het totaal in de eerste negen maanden met 2% daalde tot net onder de 900.000 stuks.

De overslag van conventioneel stukgoed daalde met 7,3 miljoen ton met een half procent. Er werd 15% meer staal overgeslagen (5,8 miljoen ton), maar beduidend minder papier (-44%, 436.000 ton) en fruit (-27%, 377.000 ton).

De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste negen maanden van dit jaar met 6,7% tot 53,1 miljoen ton. Aardolieproducten lieten een groei van 10% tot 39 miljoen ton zien. Droog massagoed is in Antwerpen al jaren op zijn retour en daalt dit jaar verder, met 12% tot 9,3 miljoen ton.Source: NT Sent in / written by: Rob Mackor
Sent feedback.

Posted on: 22 October 2016
Hanjin praat met MSC over verkoop Long Beach terminal.

Hanjin praat met MSC over de verkoop van de Long Beach Pier T terminal in Los Angeles, op basis van overslag de grootste terminal in de regio.

De Koreaanse rederij verkocht in 2013 al een belang van 46% in de terminal aan MSC. Volgens persbureau Reuters voeren de twee nu gesprekken over de verkoop van de overige 54%.

Hanjin heeft vorige week bedrijfsonderdelen (de activa) zoals de Azië - Verenigde Staten route inclusief mankracht, logistieke systemen, vijf schepen en tien overzeese bedrijven te koop gezet, omdat de rederij dringend geld nodig heeft om schuldeisers te betalen. Hyundai Merchant Marine heeft volgens Reuters aangegeven een bod op deze onderdelen voor te bereiden.

De terminal in Long Beach is volgens Hanjin de grootste terminal in de regio op basis van overslag, zo blijkt uit het jaarverslag 2015 van de rederij. De terminal behandelde vorig jaar 2 miljoen teu. Dat komt mede doordat de terminal in 2012 de klandizie van MSC wist aan te trekken.

Naast de terminal in Long Beach heeft Hanjin via Total Terminal International ook nog een terminal in Seattle. In totaal heeft Hanjin elf terminals wereldwijd. Naast de terminals in de Verenigde Staten heeft de rederij onder andere ook terminals in het Spaanse Algeciras, in Vietnam en in Zuid-Korea.Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Posted on: 22 October 2016
Maersk en MSC grootste winnaars van Hanjin-volumes.

Maersk en MSC hebben het meest geprofiteerd van de val van Hanjin. Diens alliantiepartners komen het slechtst uit het gevecht om lading.

Maersk en MSC zijn agressief achter klanten van gestrande lading aangegaan en hebben daardoor het meeste marktaandeel van Hanjin op de Trans-Pacifische routes gewonnen, melden media op basis van Alphaliner. Ook landgenoot Hyundai Merchant Marine (HMM) komt goed uit de strijd. Die wist door het inzetten van extra schepen zijn marktaandeel te vergroten van 4,1 naar 5,1%. Exacte cijfers van Maersk en MSC moeten nog bekend worden gemaakt.

Dankzij het succes van HMM hebben ook diens alliantiepartners lading gewonnen. NYK, MOL, OOCL, APL en Hapag-Lloyd zagen hun marktaandeel groeien tussen 0,2 en 0,8%.

Verliezers zijn Hanjin's alliantiepartners, te weten Cosco, Yang Ming, "K" Line en Evergreen. Hun volumes beleven gelijk of daalden zelfs. Exacte cijfers noemt Alphaliner nog niet, maar Cosco en Yang Ming worden als de grootste verliezers genoemd.

De vier rederijen maakten direct na de surseance-aanvraag van Hanjin bekend er alles aan te doen om lading goed aan te laten komen, maar, zo merkte Yang Ming in een klantencirculaire op, 'desondanks kan een deel van onze diensten door de situatie worden beïnvloed.'Source: NT Sent in / written by: Tobias Pieffers
Sent feedback.

Go to page
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | The current page is 6