Advertising at www.ship-hunters.be

Geachte bezoeker,

Graag nodigen wij scheepvaart gerelateerde bedrijven uit voor volgende,

Het plaatsen van Uw logo op www.ship-hunters.be

Op de volgende pagina’s op onze site is plaats voor U voorzien:

Index page: http://www.ship-hunters.be/index.php
News page: http://www.ship-hunters.be/SHDB/news_p01.php?page=1
Expected arrivals: http://www.ship-hunters.be/SHDB/expected%20arrivals.php
Ship movements: http://www.ship-hunters.be/SHDB/shmo_p01.php?page=1
Picture of the month: http://www.ship-hunters.be/SHDB/pict_ot_month_p01.php
Updates: http://www.ship-hunters.be/SHDB/updates.php

Er is een keuze om U logo met link naar U website te plaatsen volgens U budget.
-Logo (klein) max. 100pixels breed op deze 6 pagina’s heeft een jaar prijs van 500,00 Euro. (ongeveer 41.66 Euro / maand)
-Logo (groot) max. 200pixels breed op deze 6 pagina’s heeft een jaar prijs van 950,00 Euro. (ongeveer 79.16 Euro / maand)

Uiteraard kunnen wij als VZW U van een bewijs van betaling voorzien.

Wij hopen op Uw interesse en steun,

Vriendelijke groet,

Gerard Andy
info@ship-hunters.be


Dear visitor,

We invite shipping related companies for the following,

Placing your logo on www.ship-hunters.be

We will place your logo on the following pages.

Index page: http://www.ship-hunters.be/index.php
News page: http://www.ship-hunters.be/SHDB/news_p01.php?page=1
Expected arrivals: http://www.ship-hunters.be/SHDB/expected%20arrivals.php
Ship movements: http://www.ship-hunters.be/SHDB/shmo_p01.php?page=1
Picture of the month: http://www.ship-hunters.be/SHDB/pict_ot_month_p01.php
Updates: http://www.ship-hunters.be/SHDB/updates.php

We offer the following possibilities for your logo and link.
Logo (small) max. 100 pixels wide at these 6 pages for an annual price of 500,00 Euro. (About 41.66 Euro / month)
Logo (large) max. 200 pixels wide at these 6 pages for an annual price of 950,00 Euro. (About 79.16 Euro / month)

As registered VZW, we can provide a proof of payment.

We hope for your interest and support,

Sincerely,

Gerard Andy
info@ship-hunters.be