utility vessel X
Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
ID Name Built Flag IMO ENI Type CA SC M C
5498 Xia Zhi Yuan 6 2012 9639452 N/A heavy load carrier (semi submersible)

6199 Xiang Yun Kou 2011 9483097 N/A heavy load carrier (semi submersible)Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9