tanker E
Change type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
ID Name Built Flag IMO ENI Type CA SC M C
3442 Ebro 1986 8513168 N/A chemical and / or oil products tanker

3443 Eduard Essberger 1996 9114751 N/A chemical and / or oil products tanker

3444 Eemstroom 1992 N/A 02320418 inland tanker

3445 Ejnan 2007 9334076 N/A LNG tanker

3446 Eleousa Trikoukiotisa 2000 9176591 N/A chemical and / or oil products tanker

3447 Ella Wonsild 1990 8806046 N/A chemical and / or oil products tanker

3448 Ellen Essberger 2004 9272747 N/A chemical and / or oil products tanker

3449 Ellen Knutsen 1991 8910134 N/A chemical and / or oil products tanker SC

5650 Elsa Essberger 2013 9481001 N/A chemical and / or oil products tanker

3450 Else Marie Theresa 2001 9237864 N/A chemical and / or oil products tanker

3451 Elveba 2006 9367918 N/A tanker bunker

5439 Embla 2005 9279446 N/A CO2 tanker C

3452 Emerald Star 2005 9290830 N/A crude oil tanker

3441 Emma Victory 1996 9105085 N/A chemical and / or oil products tanker

3457 Endelo Swan 2007 9371725 N/A chemical and / or oil products tanker

3458 Energy Horizon 2011 9483877 N/A LNG tanker

5581 Engie Zeebrugge 2017 9750024 N/A LNG tanker

3459 Epsilongas 2000 9202039 N/A LPG tanker

3460 Eships Barracuda 2006 9353876 N/A chemical and / or oil products tanker

3461 Etagas 1988 8712570 N/A LPG tanker SC

3462 Everest Spirit 2004 9281009 N/A crude oil tanker

3463 Excalibur 2002 9230050 N/A LNG tanker

3464 Excel 2003 9246621 N/A LNG tanker

3465 Excelerate 2006 9322255 N/A LNG tanker

3466 Excelsior 2005 9239616 N/A LNG tanker

3467 Explorer 2008 9361079 N/A LNG tankerChange type A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9